Nová tvář vodního hamru v Dobřívě

01. srpna 2020

Dobřív žije kovářstvím. Historický vodní hamr, který léta chátral, se konečně dočkal potřebných oprav. Hamr je obdélníková budova u místního Huťského rybníka, která sloužila hlavně pro pohon obrovského kladiva, což usnadňovalo práci místním kovářům. Vyráběla se zde různá nářadí, jako například krumpáče nebo lopaty.

Dnešní zděná budova byla postavena začátkem 19. století na místě starších dřevěných hamrů z let 1658 a 1701. Nicméně vybavení, které si zde návštěvníci mohou prohlédnout, pochází až z let 1860–1870. V roce 2010 byl hamr prohlášen za národní kulturní památku, jelikož se jedná o zcela mimořádnou technickou upomínku, která si zaslouží plnou péči a údržbu pro budoucí generace.

Rekonstrukce realizovaná díky podpoře z IROP začala v roce 2017 a byla dokončena v létě 2020. Revitalizace celého objektu byla dlouhá a nákladná. Opravou prošla například tři vodní kola, dmychadlo a dynamo, tedy generátor elektřiny. Přičemž zmíněné původní dmychadlo je nejstarším funkčním exponátem napojeným na vodní kolo.

Největším překvapením byla identifikace neobvyklých stavebních prvků. Při archeologických výzkumech prováděných v základech hamru, odborníci objevili pozůstatky vysoké pece na výrobu surového železa. Badatelé netušili že pec souvisí s tímto vodním hamrem. Původně byla přisuzována “dolnímu hamru”, tedy objektu v jiné části obce. Podle průzkumů ale výheň v hamru stála už od roku 1756. S nálezem pece souvisel také objev dlouhého kanálu pod ní, který odvodňoval celý hamr a současně pod vysokou pec přiváděl vzduch. Tento prostor bylo potřeba důkladně vyčistit.

I přes všechny překážky rekonstrukce proběhla úspěšně a hamr nyní funguje ve zkušebním provozu. Cílem je přiblížit návštěvníkům historickou výrobu oceli, a proto je uspořádání hamru podřízeno reálnému provozu, ale zároveň je dbáno na bezpečí návštěvníků. Prezentace nových prostor proběhla už na každoročním Hamernickém dnu, kde žáci odborných kovářských učilišť a středních uměleckých škol soutěží v kovářských dovednostech. Hamr v novém kabátě ocení nejen návštěvníci, ale především místní obyvatelé, kteří jsou na na “svůj hamr” patřičně pyšní.

Kulturní
Kraj realizace: Plzeňský kraj
Příjemce dotace: Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková organizace
Výše dotace: 5 572 948 Kč

492 zrekonstruovaných památek

Mámo, ta unie nám bere naši kulturu. Naštěstí máme ty naše hrady, zámky a jiné památky. Ty nedostanou!

Tak pardon, už je dostali. Vyrazte si podívat na hrady, zámky,
do chrámů i kostelů, zahrad, památkově chráněných domů
a prakticky kdekoliv po vlastech českých.

Hledejte cedulku s nenápadným nápisem, že daná památka vypadá tak dobře díky EU fondům. Ano, je to pravda.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Dobřív žije kovářstvím. Historický vodní hamr, který léta chátral, se konečně dočkal potřebných oprav. Hamr je obdélníková budova u místního Huťského rybníka, která sloužila hlavně pro pohon obrovského kladiva, což usnadňovalo práci místním kovářům. Vyráběla se zde různá nářadí, jako například krumpáče nebo lopaty.

Dnešní zděná budova byla postavena začátkem 19. století na místě starších dřevěných hamrů z let 1658 a 1701. Nicméně vybavení, které si zde návštěvníci mohou prohlédnout, pochází až z let 1860–1870. V roce 2010 byl hamr prohlášen za národní kulturní památku, jelikož se jedná o zcela mimořádnou technickou upomínku, která si zaslouží plnou péči a údržbu pro budoucí generace.

Rekonstrukce realizovaná díky podpoře z IROP začala v roce 2017 a byla dokončena v létě 2020. Revitalizace celého objektu byla dlouhá a nákladná. Opravou prošla například tři vodní kola, dmychadlo a dynamo, tedy generátor elektřiny. Přičemž zmíněné původní dmychadlo je nejstarším funkčním exponátem napojeným na vodní kolo.

Největším překvapením byla identifikace neobvyklých stavebních prvků. Při archeologických výzkumech prováděných v základech hamru, odborníci objevili pozůstatky vysoké pece na výrobu surového železa. Badatelé netušili že pec souvisí s tímto vodním hamrem. Původně byla přisuzována “dolnímu hamru”, tedy objektu v jiné části obce. Podle průzkumů ale výheň v hamru stála už od roku 1756. S nálezem pece souvisel také objev dlouhého kanálu pod ní, který odvodňoval celý hamr a současně pod vysokou pec přiváděl vzduch. Tento prostor bylo potřeba důkladně vyčistit.

I přes všechny překážky rekonstrukce proběhla úspěšně a hamr nyní funguje ve zkušebním provozu. Cílem je přiblížit návštěvníkům historickou výrobu oceli, a proto je uspořádání hamru podřízeno reálnému provozu, ale zároveň je dbáno na bezpečí návštěvníků. Prezentace nových prostor proběhla už na každoročním Hamernickém dnu, kde žáci odborných kovářských učilišť a středních uměleckých škol soutěží v kovářských dovednostech. Hamr v novém kabátě ocení nejen návštěvníci, ale především místní obyvatelé, kteří jsou na na “svůj hamr” patřičně pyšní.