Obnova areálu baziliky Navštívení Panny Marie na Svatém Kopečku u Olomouce

01. srpna 2020

Areál baziliky na Svatém Kopečku se po sérii nepříznivých historických událostí konečně dočkal zasloužené pozornosti. 

Tato historicky, duchovně a kulturně významná památka má ve své minulosti nejednu traumatizující příhodu. 

Příznivci moderní historie mají jistě v povědomí události roku 1945, kdy byla tato dominanta Olomouckého kraje značně poškozena dělostřeleckou palbou projíždějící ruské armády. 

Jen pár let na to, v dubnu 1950, s nástupem komunistické vlády přišla represe vůči řeholníkům a zrušení mužských i ženských řeholních řádů. Komunisté se postarali o nedobrovolné odvlečení řeholníků z baziliky a o blaho tohoto významného poutního místa se nadále neměl kdo starat. 

Cenná barokní stavba v poválečných letech chátrala a nevyhnula se ani krádežím cenných předmětů. 

Postupné uvolňování režimu a rok 1989 přinesly naději na vrácení baziliky do dobrých rukou. Ve stejném roce se na Svatý Kopeček vrátili strahovští premonstráti a poutní místo se tak dočkalo zahájení potřebných oprav. 

Avšak nedostatečná údržba v poválečných letech znamenala opravdu zásadní znehodnocení celého areálu. Strahovští premonstráti byli i přes neutuchající zájem odborné i laické veřejnosti nuceni značnou část areálu uzavřít. Vytrvalý zájem o Svatý Kopeček byl jistě podpořen i rokem 1995, kdy poutní místo navštívil otec Jan Pavel II. a povýšil chrám na baziliku minor.

Dnes se však v areálu baziliky blýská na lepší časy.  Královská kanonie premonstrátů na Strahově zažádala o dotaci z IROP, díky níž získala dostatek finančních prostředků k zahájení revitalizace mimořádně cenné barokní památky. 

V rámci stavebních úprav se mimo jiné pracuje na znovuzpřístupnění uzavřené části památky, která byla v havarijním stavu. Nové prohlídkové trasy by tedy znamenaly přístup do bývalé historické knihovny a takzvaných reprezentačních sálů. 

Jedním z hlavních zájmů strahovských premonstrátů je navrácení baziliky do původního stavu. V interiéru baziliky se jedná o majoritní restaurátorské práce uměleckých a řemeslných prvků. Mezi nejvýraznější změny patří změna koncepce zlacených ploch. Restaurátoři po provedených sondážních pracích zjistili, že plastická výzdoba hlavního oltáře od italského sochaře a štukatéra Baldassara Fontany z doby před rokem 1730 byla původně barevně pojednána jinak, než tomu bylo před započetím restaurátorských prací,informoval kurátor uměleckých sbírek Královské kanonie premonstrátů na Strahově Mgr. Libor Šturc.

Součástí projektu je i úprava zeleně v okolí kostela a nádvoří. Velkoplošné stavební úpravy by měly zaručit i zlepšení bezbariérového přístupu.

Prostředky z IROP pomohly realizovat také digitalizaci poutního místa, která probíhá současně s opravami areálu a měla by být dokončena v roce 2021.

Kulturní
Kraj realizace: Olomoucký kraj
Příjemce dotace: Královská kanonie premonstrátů na Strahově
Výše dotace: 108 450 795 Kč

492 zrekonstruovaných památek

Mámo, ta unie nám bere naši kulturu. Naštěstí máme ty naše hrady, zámky a jiné památky. Ty nedostanou!

Tak pardon, už je dostali. Vyrazte si podívat na hrady, zámky,
do chrámů i kostelů, zahrad, památkově chráněných domů
a prakticky kdekoliv po vlastech českých.

Hledejte cedulku s nenápadným nápisem, že daná památka vypadá tak dobře díky EU fondům. Ano, je to pravda.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Areál baziliky na Svatém Kopečku se po sérii nepříznivých historických událostí konečně dočkal zasloužené pozornosti. 

Tato historicky, duchovně a kulturně významná památka má ve své minulosti nejednu traumatizující příhodu. 

Příznivci moderní historie mají jistě v povědomí události roku 1945, kdy byla tato dominanta Olomouckého kraje značně poškozena dělostřeleckou palbou projíždějící ruské armády. 

Jen pár let na to, v dubnu 1950, s nástupem komunistické vlády přišla represe vůči řeholníkům a zrušení mužských i ženských řeholních řádů. Komunisté se postarali o nedobrovolné odvlečení řeholníků z baziliky a o blaho tohoto významného poutního místa se nadále neměl kdo starat. 

Cenná barokní stavba v poválečných letech chátrala a nevyhnula se ani krádežím cenných předmětů. 

Postupné uvolňování režimu a rok 1989 přinesly naději na vrácení baziliky do dobrých rukou. Ve stejném roce se na Svatý Kopeček vrátili strahovští premonstráti a poutní místo se tak dočkalo zahájení potřebných oprav. 

Avšak nedostatečná údržba v poválečných letech znamenala opravdu zásadní znehodnocení celého areálu. Strahovští premonstráti byli i přes neutuchající zájem odborné i laické veřejnosti nuceni značnou část areálu uzavřít. Vytrvalý zájem o Svatý Kopeček byl jistě podpořen i rokem 1995, kdy poutní místo navštívil otec Jan Pavel II. a povýšil chrám na baziliku minor.

Dnes se však v areálu baziliky blýská na lepší časy.  Královská kanonie premonstrátů na Strahově zažádala o dotaci z IROP, díky níž získala dostatek finančních prostředků k zahájení revitalizace mimořádně cenné barokní památky. 

V rámci stavebních úprav se mimo jiné pracuje na znovuzpřístupnění uzavřené části památky, která byla v havarijním stavu. Nové prohlídkové trasy by tedy znamenaly přístup do bývalé historické knihovny a takzvaných reprezentačních sálů. 

Jedním z hlavních zájmů strahovských premonstrátů je navrácení baziliky do původního stavu. V interiéru baziliky se jedná o majoritní restaurátorské práce uměleckých a řemeslných prvků. Mezi nejvýraznější změny patří změna koncepce zlacených ploch. Restaurátoři po provedených sondážních pracích zjistili, že plastická výzdoba hlavního oltáře od italského sochaře a štukatéra Baldassara Fontany z doby před rokem 1730 byla původně barevně pojednána jinak, než tomu bylo před započetím restaurátorských prací,informoval kurátor uměleckých sbírek Královské kanonie premonstrátů na Strahově Mgr. Libor Šturc.

Součástí projektu je i úprava zeleně v okolí kostela a nádvoří. Velkoplošné stavební úpravy by měly zaručit i zlepšení bezbariérového přístupu.

Prostředky z IROP pomohly realizovat také digitalizaci poutního místa, která probíhá současně s opravami areálu a měla by být dokončena v roce 2021.