Rekonstrukce barokního kostela odhalila sto let starou zprávu

11. ledna 2023

Pro obyvatele Bezděkova nad Metují má kostel svatého Prokopa velký význam. Podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera ho nechal postavit opat Otmar Zinke, který stavbu vysvětil v srpnu 1729.

Kostel je součástí souboru jedenácti památek označovaných jako broumovská skupina kostelů. V červenci 2022 se stal národní kulturní památkou.

Kostel plný objevů 

Římskokatolická farnost Police nad Metují v letech 2018–2019 provedla rekonstrukci díky částce 5,2 milionu korun, kterou přispěly fondy Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Obnova pláště svatostánku a oprava hřbitovní zdi proběhla ve spolupráci s Místní akční skupinou Stolové hory.

Při rekonstrukci kostela našli schránku, která obsahovala zprávu z doby poslední rekonstrukce kostela zhruba před sto lety. „O schránce nikdo nevěděl a nebyla ani patrná, protože byla schovaná za stěrkou fasády. Zachovali jsme ji ukrytou za cihlou, na které byl vyrytý rok 1908,“ popisuje Eva Gennertová, zastupitelka obce Bezděkov nad Metují, která zprostředkovávala administrativní a odborné služby.

Vzkaz budoucím generacím je teď nově vložený do kovové schránky a uložený na stejném místě. „Schránka obsahuje původní zprávu a nové informace o proběhlé obnově kostela a jejím financování, včetně informace o životě v obci,“ prozrazuje zastupitelka.

Není to ale poprvé, kdy se v kostele našel nečekaný objev. 

Dříve v něm restaurátoři obnovovali obraz, který zachycuje setkání svatého Prokopa s knížetem Oldřichem. Po pečlivějším zkoumání na něm objevili lovecké psy, které kdysi někdo zamaloval keři. „Nově psi zůstali odkrytí. Obraz je umístěný za hlavním oltářem a jeho obnovu finančně podpořil rozpočet naší obce,“ dodává Eva Gennertová.

Pýcha místních, lákadlo pro turisty

Kostel svatého Prokopa má osmiboký půdorys, mělké boční kaple a presbytář orientovaný na šířku. V průčelí jsou dvě věže. Nad ústředním prostorem je zrcadlová klenba.

Pro zdejší obyvatele má svatoprokopský kostel velký význam. „Je jedinou takto významnou památkou v naší obci, ale i v blízkém okolí. Všichni si kostela považujeme, napříč generacemi. Je dominantou naší obce, na kterou jsme velmi pyšní, i proto se stal hlavní částí našeho znaku,“ potvrzuje zastupitelka.

Je ale vyhledávaný i turisty, kteří kromě skalních měst rádi navštěvují i místní kulturní památky. Kromě nich jsou nejčastějšími návštěvníky cyklisté a studenti stavebních škol, ale i účastníci akademií třetího věku. 

Rekonstrukce zvýšila atraktivitu celého areálu, díky čemuž stoupl i počet sňatků či pohřbů, které se zde konají. Probíhají tu ale i koncerty a festivaly. 

K tradicím už patří festival Za poklady Broumovska. „Cílem festivalu je nabídnout kulturně-hudební zážitek a získat tak finanční prostředky na obnovu kostelů Broumovska. Je to i příležitost představit konkrétní kostely, včetně toho našeho,“ vysvětluje Eva Gennertová. V kostele se konají i hudební akce, například pravidelné Vánoční vytrubování.

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele Místní akční skupina Stolové hory, z.s.

Obnova areálu kostela sv. Prokopa
Kulturní
Kraj realizace: Královéhradecký kraj
Příjemce dotace: Římskokatolická farnost - děkanství Police nad Metují
Výše dotace: 5 152 258 Kč

492 zrekonstruovaných památek

Mámo, ta unie nám bere naši kulturu. Naštěstí máme ty naše hrady, zámky a jiné památky. Ty nedostanou!

Tak pardon, už je dostali. Vyrazte si podívat na hrady, zámky,
do chrámů i kostelů, zahrad, památkově chráněných domů
a prakticky kdekoliv po vlastech českých.

Hledejte cedulku s nenápadným nápisem, že daná památka vypadá tak dobře díky EU fondům. Ano, je to pravda.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Pro obyvatele Bezděkova nad Metují má kostel svatého Prokopa velký význam. Podle projektu Kiliána Ignáce Dientzenhofera ho nechal postavit opat Otmar Zinke, který stavbu vysvětil v srpnu 1729.

Kostel je součástí souboru jedenácti památek označovaných jako broumovská skupina kostelů. V červenci 2022 se stal národní kulturní památkou.

Kostel plný objevů 

Římskokatolická farnost Police nad Metují v letech 2018–2019 provedla rekonstrukci díky částce 5,2 milionu korun, kterou přispěly fondy Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Obnova pláště svatostánku a oprava hřbitovní zdi proběhla ve spolupráci s Místní akční skupinou Stolové hory.

Při rekonstrukci kostela našli schránku, která obsahovala zprávu z doby poslední rekonstrukce kostela zhruba před sto lety. „O schránce nikdo nevěděl a nebyla ani patrná, protože byla schovaná za stěrkou fasády. Zachovali jsme ji ukrytou za cihlou, na které byl vyrytý rok 1908,“ popisuje Eva Gennertová, zastupitelka obce Bezděkov nad Metují, která zprostředkovávala administrativní a odborné služby.

Vzkaz budoucím generacím je teď nově vložený do kovové schránky a uložený na stejném místě. „Schránka obsahuje původní zprávu a nové informace o proběhlé obnově kostela a jejím financování, včetně informace o životě v obci,“ prozrazuje zastupitelka.

Není to ale poprvé, kdy se v kostele našel nečekaný objev. 

Dříve v něm restaurátoři obnovovali obraz, který zachycuje setkání svatého Prokopa s knížetem Oldřichem. Po pečlivějším zkoumání na něm objevili lovecké psy, které kdysi někdo zamaloval keři. „Nově psi zůstali odkrytí. Obraz je umístěný za hlavním oltářem a jeho obnovu finančně podpořil rozpočet naší obce,“ dodává Eva Gennertová.

Pýcha místních, lákadlo pro turisty

Kostel svatého Prokopa má osmiboký půdorys, mělké boční kaple a presbytář orientovaný na šířku. V průčelí jsou dvě věže. Nad ústředním prostorem je zrcadlová klenba.

Pro zdejší obyvatele má svatoprokopský kostel velký význam. „Je jedinou takto významnou památkou v naší obci, ale i v blízkém okolí. Všichni si kostela považujeme, napříč generacemi. Je dominantou naší obce, na kterou jsme velmi pyšní, i proto se stal hlavní částí našeho znaku,“ potvrzuje zastupitelka.

Je ale vyhledávaný i turisty, kteří kromě skalních měst rádi navštěvují i místní kulturní památky. Kromě nich jsou nejčastějšími návštěvníky cyklisté a studenti stavebních škol, ale i účastníci akademií třetího věku. 

Rekonstrukce zvýšila atraktivitu celého areálu, díky čemuž stoupl i počet sňatků či pohřbů, které se zde konají. Probíhají tu ale i koncerty a festivaly. 

K tradicím už patří festival Za poklady Broumovska. „Cílem festivalu je nabídnout kulturně-hudební zážitek a získat tak finanční prostředky na obnovu kostelů Broumovska. Je to i příležitost představit konkrétní kostely, včetně toho našeho,“ vysvětluje Eva Gennertová. V kostele se konají i hudební akce, například pravidelné Vánoční vytrubování.

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele Místní akční skupina Stolové hory, z.s.