Šetrná proměna sídliště v Bystřici nad Pernštejnem

01. srpna 2020

Bystřice nad Pernštejnem představuje kulturní a společenské středisko mikroregionu Bystřicko na Vysočině. Do jeho správního obvodu spadá takřka třetina okresu Žďár nad Sázavou, mimo jiné i přírodní park Svratecká hornatina.

Město samotné čítá kolem 8 000 obyvatel. V minulosti zde byla realizována řada projektů –⁠ jedním z nejvýznamnějších je výstavba kotelny na biomasu. Biomasová kotelna byla v Bystřici nad Pernštejnem postavena jako jedna z prvních v České republice a funguje zde od roku 2003. Představuje jedinečný ekologický zdroj tepla, jehož palivo, biomasa, je dostupné z lesů či zemědělské půdy. Město vlastní řadu obytných domů, pro něž tato kotelna představuje centrální tepelný zdroj. Údržba a renovace bytových domů je teď jedním z klíčových zájmů města. S projektem cíleným na zateplení panelových domů získalo město podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

V Bystřici nad Pernštejnem proběhly renovace celkem 6 panelových domů, v nichž žije kolem 750 obyvatel města. Právě tyto domy vykazovaly velmi špatné tepelné vlastnosti, bylo potřeba je zateplit a vyměnit staré okenní i dveřní výplně. 

Kromě záměru snížit spotřebu energie byla cílem projektu také rekonstrukce starších balkonů a zajištění bezbariérových přístupů do domů. V rámci rozsáhlých stavebních prací bylo bráno v potaz nakonec  i okolní prostranství, údržba a vysazení zeleně. Došlo dokonce i na ochranu rorýsů a netopýrů, kteří hnízdili v odvětrávacích otvorech plochých střech panelových domů. Stavební úpravy tak byly vedeny s ohledem na tyto volně žijící živočichy a rekonstrukce neprobíhala v době jejich rozmnožování.

Sídliště v Bystřici nad Pernštejnem prošlo díky podpoře z IROP kompletní proměnou. Zlepšily se nejen tepelné vlastnosti všech bytů, ale i celkový vzhled sídliště: Přínos pro vzhled lokality je nesporný a obrovský. Domy zrekonstruované v rámci této akce tvoří ucelenou část panelového sídliště, která se tímto změnila z šedivého kouta města na moderní obytnou oblast, říká k projektu Aleš Sitař, vedoucí Odboru správy majetku a investic v Bystřici nad Pernštejnem, a dodává: Tím spíše, že tu v návaznosti na rekonstrukci domů postupně opravujeme chodníky, modernizujeme dětské hřiště a doplňujeme veřejnou zeleň.“ 

Úsporný
Kraj realizace: Kraj Vysočina
Příjemce dotace: Město Bystřice nad Pernštejnem
Výše dotace: 12 095 298 Kč

84 000 domácností s nižší spotřebou energie

Že EU jen zakazuje, zdražuje a nic nedává? A co na to říká těch 84 tisíc domácností, které mají zateplený dům?  

Každoročně ušetří i desítky tisíc korun a svetry můžou klidně zahodit. Teplo se teď drží u nich doma, čímž zároveň chrání životní prostředí. Těžká doba nám klade mnoho zkoušek a s EU je ten boj o dost snazší.  

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Bystřice nad Pernštejnem představuje kulturní a společenské středisko mikroregionu Bystřicko na Vysočině. Do jeho správního obvodu spadá takřka třetina okresu Žďár nad Sázavou, mimo jiné i přírodní park Svratecká hornatina.

Město samotné čítá kolem 8 000 obyvatel. V minulosti zde byla realizována řada projektů –⁠ jedním z nejvýznamnějších je výstavba kotelny na biomasu. Biomasová kotelna byla v Bystřici nad Pernštejnem postavena jako jedna z prvních v České republice a funguje zde od roku 2003. Představuje jedinečný ekologický zdroj tepla, jehož palivo, biomasa, je dostupné z lesů či zemědělské půdy. Město vlastní řadu obytných domů, pro něž tato kotelna představuje centrální tepelný zdroj. Údržba a renovace bytových domů je teď jedním z klíčových zájmů města. S projektem cíleným na zateplení panelových domů získalo město podporu z Integrovaného regionálního operačního programu.

V Bystřici nad Pernštejnem proběhly renovace celkem 6 panelových domů, v nichž žije kolem 750 obyvatel města. Právě tyto domy vykazovaly velmi špatné tepelné vlastnosti, bylo potřeba je zateplit a vyměnit staré okenní i dveřní výplně. 

Kromě záměru snížit spotřebu energie byla cílem projektu také rekonstrukce starších balkonů a zajištění bezbariérových přístupů do domů. V rámci rozsáhlých stavebních prací bylo bráno v potaz nakonec  i okolní prostranství, údržba a vysazení zeleně. Došlo dokonce i na ochranu rorýsů a netopýrů, kteří hnízdili v odvětrávacích otvorech plochých střech panelových domů. Stavební úpravy tak byly vedeny s ohledem na tyto volně žijící živočichy a rekonstrukce neprobíhala v době jejich rozmnožování.

Sídliště v Bystřici nad Pernštejnem prošlo díky podpoře z IROP kompletní proměnou. Zlepšily se nejen tepelné vlastnosti všech bytů, ale i celkový vzhled sídliště: Přínos pro vzhled lokality je nesporný a obrovský. Domy zrekonstruované v rámci této akce tvoří ucelenou část panelového sídliště, která se tímto změnila z šedivého kouta města na moderní obytnou oblast, říká k projektu Aleš Sitař, vedoucí Odboru správy majetku a investic v Bystřici nad Pernštejnem, a dodává: Tím spíše, že tu v návaznosti na rekonstrukci domů postupně opravujeme chodníky, modernizujeme dětské hřiště a doplňujeme veřejnou zeleň.“