Návrat řemesel a digitální technologie ve výuce na ZŠ Tomáše Šobra v Písku

01. srpna 2020

„Vybavení, které škola pořídila z Integrovaného regionálního operačního programu umožňuje učitelům pracovat na posunu výuky směrem k evropské úrovni. Projekt je od počátku koncipován jako ambiciózní, inovativní a zaměřený na realizaci výuky praktickou a zábavnou formou. Tím chceme žáky zaujmout, motivovat a dát jim příležitost zodpovědněji se rozhodnout o svém budoucím profesním směřování. A věříme, že taková pedagogická práce bude naplňovat i kantory. Pokud je náš projekt něčím výjimečný, tak komplexním pojetím,“ říká ředitel školy Jaroslav Volf.

Odborné školství se dlouhodobě potýká s nedostatečnou manuální zručností žáků, kteří odcházejí po základní škole na učiliště studovat praktické obory. ZŠ Tomáše Šobra si tedy stanovila jasnou prioritu – návrat řemesel do výuky, aby tak žáci získali základní manuální a řemeslné dovednosti. Jejich nedostatek se v posledních letech často uvádí jako zásadní brzda dalšího vzdělávání i trhu práce. Žáci teď mají ve škole k dispozici aku a elektronářadí, mohou se tedy naučit pracovat například s aku vrtačkou, vibrační bruskou a přímočarou nebo okružní pilou. Nový předmět polytechnika je pak zcela inovativní a jeho cílem je seznámit žáky v rámci výuky s digitální technikou a umožnit jim přístup k programování robotických stavebnicových modelů nebo programování 3D a 2D modelů pro výrobu na malých CNC strojích, které jsou součástí vybavení (router, frézka, soustruh, laser). Žáci si mohou také vyzkoušet 3D skenování a výrobu předmětů na 3D tiskárnách. 

Digitální technologie změní i ostatní předměty ve výpravy za dobrodružstvím. V laboratorních pracech z přírodních věd se žáci mohou stát vědeckými youtubery ‒ mikroskopy jsou totiž vybaveny také kamerami umožňujícími záznam zobrazovaných věcí, takže se žáci mohou pustit do vytváření naučných videí. Co se děje během fyzikálních pokusů, zachytí nově pořízená digitální čidla, senzory a měřidla. 

Jako ve skutečné situaci při ohrožení života si děti mohou na cvičné figuríně vyzkoušet i poskytnutí první pomoci resuscitační metodou – nepřímou srdeční masáží a umělou plicní ventilací. Pedagogové vědí, že hravou formou žáci důležité dovednosti vstřebávají lépe, než když o nich učitel nezáživně vypráví před tabulí.

Jazykové učebny dostaly nejmodernější technologii pro výuku cizích jazyků. Škola myslela i na zdravou ergonomii, a tak učebny vybavila kvalitním účelovým nábytkem. Kromě špičkové výpočetní a audiovizuální techniky v rámci projektu dostanou žáci také vysokorychlostní internet.

Po stavebních úpravách se samozřejmostí stal bezbariérový přístup včetně schodolezu, takže škola je otevřena i dětem s tělesným postižením.

Úprava učeben tak naplňuje školní motto: Jsme semknutí dovnitř a otevření navenek. Na přípravě projektu spolupracovala Šobrovka s odbornými školami a akademickými pracovišti. Prostředky výuky teď odpovídají technologickému vývoji a požadavkům trhu práce. Na financování přeměny se částečně podílelo i město Písek.

Perspektivní
Kraj realizace: Jihočeský kraj
Příjemce dotace: Základní škola Tomáše Šobra a Mateřská škola Písek
Výše dotace: 22 434 675 Kč

3420 podpořených MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

A co děti, mají si kde hrát? Ano, mají i díky Evropské unii, protože dala peníze na podporu celkem 3420 vzdělávacích zařízení. Možná ani netušíte, že zrovna vaše dítě má ve škole pomůcky, které mu umožní lepší vzdělání. Zaplaceny Evropou. A pokud bychom měli spočítat podpořené mimoškolní aktivity, dostaneme se na číslo, které radši ani nemůžeme zveřejnit. Je příliš vysoké a neuvěřitelné.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

„Vybavení, které škola pořídila z Integrovaného regionálního operačního programu umožňuje učitelům pracovat na posunu výuky směrem k evropské úrovni. Projekt je od počátku koncipován jako ambiciózní, inovativní a zaměřený na realizaci výuky praktickou a zábavnou formou. Tím chceme žáky zaujmout, motivovat a dát jim příležitost zodpovědněji se rozhodnout o svém budoucím profesním směřování. A věříme, že taková pedagogická práce bude naplňovat i kantory. Pokud je náš projekt něčím výjimečný, tak komplexním pojetím,“ říká ředitel školy Jaroslav Volf.

Odborné školství se dlouhodobě potýká s nedostatečnou manuální zručností žáků, kteří odcházejí po základní škole na učiliště studovat praktické obory. ZŠ Tomáše Šobra si tedy stanovila jasnou prioritu – návrat řemesel do výuky, aby tak žáci získali základní manuální a řemeslné dovednosti. Jejich nedostatek se v posledních letech často uvádí jako zásadní brzda dalšího vzdělávání i trhu práce. Žáci teď mají ve škole k dispozici aku a elektronářadí, mohou se tedy naučit pracovat například s aku vrtačkou, vibrační bruskou a přímočarou nebo okružní pilou. Nový předmět polytechnika je pak zcela inovativní a jeho cílem je seznámit žáky v rámci výuky s digitální technikou a umožnit jim přístup k programování robotických stavebnicových modelů nebo programování 3D a 2D modelů pro výrobu na malých CNC strojích, které jsou součástí vybavení (router, frézka, soustruh, laser). Žáci si mohou také vyzkoušet 3D skenování a výrobu předmětů na 3D tiskárnách. 

Digitální technologie změní i ostatní předměty ve výpravy za dobrodružstvím. V laboratorních pracech z přírodních věd se žáci mohou stát vědeckými youtubery ‒ mikroskopy jsou totiž vybaveny také kamerami umožňujícími záznam zobrazovaných věcí, takže se žáci mohou pustit do vytváření naučných videí. Co se děje během fyzikálních pokusů, zachytí nově pořízená digitální čidla, senzory a měřidla. 

Jako ve skutečné situaci při ohrožení života si děti mohou na cvičné figuríně vyzkoušet i poskytnutí první pomoci resuscitační metodou – nepřímou srdeční masáží a umělou plicní ventilací. Pedagogové vědí, že hravou formou žáci důležité dovednosti vstřebávají lépe, než když o nich učitel nezáživně vypráví před tabulí.

Jazykové učebny dostaly nejmodernější technologii pro výuku cizích jazyků. Škola myslela i na zdravou ergonomii, a tak učebny vybavila kvalitním účelovým nábytkem. Kromě špičkové výpočetní a audiovizuální techniky v rámci projektu dostanou žáci také vysokorychlostní internet.

Po stavebních úpravách se samozřejmostí stal bezbariérový přístup včetně schodolezu, takže škola je otevřena i dětem s tělesným postižením.

Úprava učeben tak naplňuje školní motto: Jsme semknutí dovnitř a otevření navenek. Na přípravě projektu spolupracovala Šobrovka s odbornými školami a akademickými pracovišti. Prostředky výuky teď odpovídají technologickému vývoji a požadavkům trhu práce. Na financování přeměny se částečně podílelo i město Písek.