V jindřichohradecké hvězdárně slavného profesora Františka Nušla vyrůstají další generace astronomů

09. února 2024

Na odvrácené straně Měsíce po něm pojmenovali kráter. Jeho jméno nese i planetka objevená v roce 1982 hvězdárnou v jihočeské Kleti. Jindřichohradecký rodák sám vychoval dvě generace českých astronomů a teď se pod kopulí observatoře v Jindřichově Hradci, která se od roku 2002 pyšní jeho jménem, učí poznávat oblohu budoucí čeští hvězdáři.

Málem přitom hrozilo, že zdejší hvězdárna zanikne ‒ počátkem devadesátých let byl osud budovy na kopci Šibeníku nejistý. V roce 1997 se jí naštěstí ujalo Gymnázium Vítězslava Nováka, pod jehož hlavičkou hvězdárna dál fungovala. Po pěti letech se ukázalo, že prodloužení nájemní smlouvy už není pro školu únosné, a novým provozovatelem se stal Dům dětí a mládeže. V současnosti hvězdárnu spravuje městské Vzdělávací a kulturní centrum.

Rekonstrukcí vzniklo planetárium pro veřejnost

Město Jindřichův Hradec se v roce 2018 pustilo do rozsáhlé rekonstrukce, která zahrnovala zvětšení hlavní kopule, výstavbu nové malé kopule a přístavbu planetária, jehož přednáškový sál má šedesát míst. Od května 2020 je zařízení otevřené pro veřejnost.

Pro mateřské a základní školy se zaměřením na přírodní vědy zde pořádají workshopy a projektové dny, které zahrnují například malování planet a hvězd na polystyrenové modely nebo na papír či práci s mikroskopem. Nejvíc děti baví práce s optickou lavicí simulující sluneční svit, oběhy těles, zatmění Slunce a Měsíce a virtuální realita, která jim umožňuje vyzkoušet si úkony na orbitální dráze kosmické stanice.

Přicházejí děti i dospělí, observatoř je domovem kroužků mladých hvězdářů

Kromě škol navštěvují planetárium a hvězdárnu organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí, jako je Skaut, domy dětí a mládeže a v prázdninových měsících i řada letních táborů.

Ve středu a sobotu večer probíhá doprovodný program pro dospělé, který se soustředí na pozorování noční oblohy, neděle po obědě je vyhrazená rodinám s dětmi a pozorování Slunce.

Přístavbou vznikly i nové klubovny, ve kterých se scházejí dva dětské hvězdářské kroužky.

Obnovená observatoř tak dál slouží účelům, pro jaké už v roce 1953 vznikl astronomický kroužek při Městské osvětové besedě a v červnu 1961 slavnostně otevřená hvězdárna na místě bývalé prachárny.

Perspektivní
Kraj realizace: Jihočeský kraj
Příjemce dotace: Město Jindřichův Hradec
Výše dotace: 18 000 000 Kč

3420 podpořených MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

A co děti, mají si kde hrát? Ano, mají i díky Evropské unii, protože dala peníze na podporu celkem 3420 vzdělávacích zařízení. Možná ani netušíte, že zrovna vaše dítě má ve škole pomůcky, které mu umožní lepší vzdělání. Zaplaceny Evropou. A pokud bychom měli spočítat podpořené mimoškolní aktivity, dostaneme se na číslo, které radši ani nemůžeme zveřejnit. Je příliš vysoké a neuvěřitelné.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Na odvrácené straně Měsíce po něm pojmenovali kráter. Jeho jméno nese i planetka objevená v roce 1982 hvězdárnou v jihočeské Kleti. Jindřichohradecký rodák sám vychoval dvě generace českých astronomů a teď se pod kopulí observatoře v Jindřichově Hradci, která se od roku 2002 pyšní jeho jménem, učí poznávat oblohu budoucí čeští hvězdáři.

Málem přitom hrozilo, že zdejší hvězdárna zanikne ‒ počátkem devadesátých let byl osud budovy na kopci Šibeníku nejistý. V roce 1997 se jí naštěstí ujalo Gymnázium Vítězslava Nováka, pod jehož hlavičkou hvězdárna dál fungovala. Po pěti letech se ukázalo, že prodloužení nájemní smlouvy už není pro školu únosné, a novým provozovatelem se stal Dům dětí a mládeže. V současnosti hvězdárnu spravuje městské Vzdělávací a kulturní centrum.

Rekonstrukcí vzniklo planetárium pro veřejnost

Město Jindřichův Hradec se v roce 2018 pustilo do rozsáhlé rekonstrukce, která zahrnovala zvětšení hlavní kopule, výstavbu nové malé kopule a přístavbu planetária, jehož přednáškový sál má šedesát míst. Od května 2020 je zařízení otevřené pro veřejnost.

Pro mateřské a základní školy se zaměřením na přírodní vědy zde pořádají workshopy a projektové dny, které zahrnují například malování planet a hvězd na polystyrenové modely nebo na papír či práci s mikroskopem. Nejvíc děti baví práce s optickou lavicí simulující sluneční svit, oběhy těles, zatmění Slunce a Měsíce a virtuální realita, která jim umožňuje vyzkoušet si úkony na orbitální dráze kosmické stanice.

Přicházejí děti i dospělí, observatoř je domovem kroužků mladých hvězdářů

Kromě škol navštěvují planetárium a hvězdárnu organizace zabývající se volnočasovými aktivitami dětí, jako je Skaut, domy dětí a mládeže a v prázdninových měsících i řada letních táborů.

Ve středu a sobotu večer probíhá doprovodný program pro dospělé, který se soustředí na pozorování noční oblohy, neděle po obědě je vyhrazená rodinám s dětmi a pozorování Slunce.

Přístavbou vznikly i nové klubovny, ve kterých se scházejí dva dětské hvězdářské kroužky.

Obnovená observatoř tak dál slouží účelům, pro jaké už v roce 1953 vznikl astronomický kroužek při Městské osvětové besedě a v červnu 1961 slavnostně otevřená hvězdárna na místě bývalé prachárny.