Renovace dílen, laboratoří a počítačových učeben v Hořicích

01. srpna 2020

Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou najdete v Hořicích v Podkrkonoší a její historie spadá až do 80. let 19. století. Velký zájem o těžbu, zpracování kvalitního pískovce a poptávka po kamenické práci s tím spojená vedly k založení dnešní odborné školy. Ta zde hrdě stojí od roku 1884. 

Vrcholná díla některých bývalých studentů jsou k vidění přímo ve městě – například ve Smetanových sadech. Mezi tyto studenty se řadí i Quido Kocián, Jan Štursa, Ladislav Šaloun nebo Josef Wagner, dnes už významní umělci.

S ubývajícím zájmem o řemeslo a především kvůli nedostatku financí se v průmyslové škole tak trochu zastavil čas. Financemi opomenutý potenciál, jedinečnost školy a obdržená dotace z IROP se tak staly pro Královéhradecký kraj impulzem k modernizaci technického vybavení pro její unikátní obory. Studenti školy tak dnes díky sofistikovanému vybavení a aktualizaci počítačového softwaru mohou držet krok s vývojem IT technologií a rychlostí současné doby. Nebyla opomenuta ani úprava zeleně v areálu.

Renovace dílen, laboratoří a počítačových učeben nyní učitelům a studentům umožňuje reagovat na technologický rozvoj a trendy v oborech. Především CNC lanová pila, která ve škole dříve chyběla, se stala zásadním pomocníkem. CNC lanová pila je v některých operacích nenahraditelná a ve spojení s novým počítačovým softwarem a rychlým připojením k internetu umožňuje posun v daných vzdělávacích oborech.

V rámci modernizace pomůcek přibyl v dílnách pro obory geotechnika, kamenosochařství a restaurátorství také kompresor pro rozvod vzduchu a vysokozdvižný vozík. Dále zde studenti najdou 4 počítače pro špičkovou technologii a 2 haptická ramena, která jim slouží k pohodlné modelaci uměleckých děl ve virtuálním prostředí.

Modernizace technického vybavení bezesporu velmi zkvalitnila výuku. Uvedené obory jsou díky technologiím užívaným v praxi více atraktivní a absolventi mají po ukončení studia větší možnosti uplatnění.

Perspektivní
Kraj realizace: Královéhradecký kraj
Příjemce dotace: Královéhradecký kraj
Výše dotace: 9 484 559 Kč

3420 podpořených MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

A co děti, mají si kde hrát? Ano, mají i díky Evropské unii, protože dala peníze na podporu celkem 3420 vzdělávacích zařízení. Možná ani netušíte, že zrovna vaše dítě má ve škole pomůcky, které mu umožní lepší vzdělání. Zaplaceny Evropou. A pokud bychom měli spočítat podpořené mimoškolní aktivity, dostaneme se na číslo, které radši ani nemůžeme zveřejnit. Je příliš vysoké a neuvěřitelné.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Střední průmyslovou školu kamenickou a sochařskou najdete v Hořicích v Podkrkonoší a její historie spadá až do 80. let 19. století. Velký zájem o těžbu, zpracování kvalitního pískovce a poptávka po kamenické práci s tím spojená vedly k založení dnešní odborné školy. Ta zde hrdě stojí od roku 1884. 

Vrcholná díla některých bývalých studentů jsou k vidění přímo ve městě – například ve Smetanových sadech. Mezi tyto studenty se řadí i Quido Kocián, Jan Štursa, Ladislav Šaloun nebo Josef Wagner, dnes už významní umělci.

S ubývajícím zájmem o řemeslo a především kvůli nedostatku financí se v průmyslové škole tak trochu zastavil čas. Financemi opomenutý potenciál, jedinečnost školy a obdržená dotace z IROP se tak staly pro Královéhradecký kraj impulzem k modernizaci technického vybavení pro její unikátní obory. Studenti školy tak dnes díky sofistikovanému vybavení a aktualizaci počítačového softwaru mohou držet krok s vývojem IT technologií a rychlostí současné doby. Nebyla opomenuta ani úprava zeleně v areálu.

Renovace dílen, laboratoří a počítačových učeben nyní učitelům a studentům umožňuje reagovat na technologický rozvoj a trendy v oborech. Především CNC lanová pila, která ve škole dříve chyběla, se stala zásadním pomocníkem. CNC lanová pila je v některých operacích nenahraditelná a ve spojení s novým počítačovým softwarem a rychlým připojením k internetu umožňuje posun v daných vzdělávacích oborech.

V rámci modernizace pomůcek přibyl v dílnách pro obory geotechnika, kamenosochařství a restaurátorství také kompresor pro rozvod vzduchu a vysokozdvižný vozík. Dále zde studenti najdou 4 počítače pro špičkovou technologii a 2 haptická ramena, která jim slouží k pohodlné modelaci uměleckých děl ve virtuálním prostředí.

Modernizace technického vybavení bezesporu velmi zkvalitnila výuku. Uvedené obory jsou díky technologiím užívaným v praxi více atraktivní a absolventi mají po ukončení studia větší možnosti uplatnění.