Kompletní rekonstrukce a dostavba hasičské stanice ve Zlíně

08. září 2020

Z hlediska nároků na techniku patří stanice hasičského záchranného sboru Zlínského kraje mezi 11 největších stanic v ČR. Její původní koncepce dostatečně nezajišťovala bezproblémový chod v době mimořádné události. Technika stanice nebyla kvůli nedostatku prostoru řádně garážována, v důsledku čehož měl sbor v zimním období problémy vozy nastartovat. Vnější plochy v rámci areálu stanice tvořil nekvalitní povrch. Areál stanice byl navíc špatně odkanalizován a odvodňován, takže při vytrvalejších deštích docházelo k zatopení některých jejích částí. Tyto nedostatky snižovaly rychlost a efektivnost hasičů při výjezdech.

V rámci projektu byla stanice kompletně rekonstruována a dostavěna. Vzniklo nové garážové stání, které zajišťuje kontinuální připravenosti techniky a prostředků k nasazení. Rekonstrukce tak umožňuje efektivní práci a zkracuje reakční dobu hasičské jednotky při ochraně životů a majetku obyvatel.

Moderní
Kraj realizace: Zlínský kraj
Příjemce dotace: Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje
Výše dotace: 126 419 961 Kč

307 nových nebo modernizovaných hasičských zbrojnic a stanic záchranky

Díky penězům z EU k vám přijede hasičské auto dřív než v minulosti. Navíc bude modernější. Stejně tak sanitka, která vám díky tomu možná zachrání život. Unie podpořila integrovaný záchranný systém nákupem 1 640 kusů techniky, stavbou či modernizaci 307 hasičských zbrojnic či výjezdových stanic záchranky. Minuty a vteřiny rozhodují. Díky penězům z unie se dočkáte pomoci dřív než v minulosti.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let