Školní dílny Sigmundovy strojírenské školy vstoupily do 21. století

01. srpna 2020

Sigmundova střední škola strojírenská Lutín patří k nejvýznamnějším středním školám svého druhu. Její historie je spjata s firmou bratří Sigmundů v Lutíně (v současnosti známou pod názvem SIGMA GROUP a. s.), která na místě dnešní školy začala vychovávat své učně už v 1. polovině 20. století. Dodnes je velkou přidanou hodnotou Sigmundovy školy úzká spolupráce se strojírenskými firmami v regionu, u kterých žáci vyšších ročníků realizují praktickou výuku a souvislou praxi. Budova školních dílen, ve které učni získávají základní znalosti do praxe, pochází z 30. let minulého století. V 90. letech však spadla do restituce a restituční spor o ni byl veden bezmála 17 let. Nikdo tehdy nechtěl ani nesměl investovat do větší opravy, podotýká ředitel školy Pavel Michalík, až když střecha tekla jako cedník, tak se něco zalepilo. Tomu ještě do poloviny roku 2018 odpovídal i stav budovy a její vybavení. 

Objekt školních dílen se nachází v bývalém areálu národního podniku Sigma Lutín a vybavení bylo při vymezení školy z velké části převzato právě od Sigmy, takže stáří strojního a technologického vybavení se pohybovalo za hranicí 40 let. Budova navíc nedisponovala vhodným zázemím ani sociálním zařízením. Olomoucký kraj tak požádal o podporu z IROP, která v první fázi řešila rekonstrukci a stavební úpravy školních dílen a ve druhé pořízení nových pomůcek a technologií pro zajištění praktické výuky a její celkovou modernizaci. Jednalo se o jednu z největších investic do školství v historii Olomouckého kraje, která významně podpořila polytechnické vzdělávání a budoucí uplatnitelnost studentů technických oborů na trhu práce.

Zastaralá budova dílen byla kompletně zrekonstruována a vystavěna byla i nová přístavba, rekonstrukcí prošly veškeré rozvody, izolace, okna a další. Postavila se nová prostornější šatna, kanceláře i sprchy. Část projektu byla určena pro nákup nového vybavení (pětiosé CNC centrum, frézky, soustruhy, vrtačky aj.), došlo ke zlepšení softwaru, připojení k internetu a vybavení objektu nábytkem. Je to jako když vstoupíte z minulého století do současného, říká k realizaci ředitel školy pan Michalík. Moderní dílny lákají žáky z 9. tříd a současně pomáhají absolventům školy okamžitě se uplatnit na trhu práce. Učí se v nich totiž pracovat s technikou a vybavením, která se v dnešní době používá i ve firmách. 

Modernizací budovy a vybavení se vyrovnal obrovský rozdíl mezi soudobým pracovním prostředím ve firmách a zázemím dílen v Sigmundově škole. Studenti si nyní mohou vyzkoušet technologie, do té doby na škole nedostupné, například práci s laserem, který je v současném strojírenství hojně uplatňován. „Škola navíc mohla přijmout i dva další mistry, kteří na nových strojích pracují,“ informuje pan ředitel. Podpora takového projektu z IROP má tedy význam i pro zvýšení zaměstnanosti v regionu. Sigmundovu střední školu strojírenskou navštěvuje přes 400 žáků a její ředitel doufá, že modernizace dílen přiláká další: Posun ve výuce je díky novému vybavení obrovský.

Perspektivní
Kraj realizace: Olomoucký kraj
Příjemce dotace: Olomoucký kraj
Výše dotace: 26 548 295 Kč

3420 podpořených MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

A co děti, mají si kde hrát? Ano, mají i díky Evropské unii, protože dala peníze na podporu celkem 3420 vzdělávacích zařízení. Možná ani netušíte, že zrovna vaše dítě má ve škole pomůcky, které mu umožní lepší vzdělání. Zaplaceny Evropou. A pokud bychom měli spočítat podpořené mimoškolní aktivity, dostaneme se na číslo, které radši ani nemůžeme zveřejnit. Je příliš vysoké a neuvěřitelné.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Sigmundova střední škola strojírenská Lutín patří k nejvýznamnějším středním školám svého druhu. Její historie je spjata s firmou bratří Sigmundů v Lutíně (v současnosti známou pod názvem SIGMA GROUP a. s.), která na místě dnešní školy začala vychovávat své učně už v 1. polovině 20. století. Dodnes je velkou přidanou hodnotou Sigmundovy školy úzká spolupráce se strojírenskými firmami v regionu, u kterých žáci vyšších ročníků realizují praktickou výuku a souvislou praxi. Budova školních dílen, ve které učni získávají základní znalosti do praxe, pochází z 30. let minulého století. V 90. letech však spadla do restituce a restituční spor o ni byl veden bezmála 17 let. Nikdo tehdy nechtěl ani nesměl investovat do větší opravy, podotýká ředitel školy Pavel Michalík, až když střecha tekla jako cedník, tak se něco zalepilo. Tomu ještě do poloviny roku 2018 odpovídal i stav budovy a její vybavení. 

Objekt školních dílen se nachází v bývalém areálu národního podniku Sigma Lutín a vybavení bylo při vymezení školy z velké části převzato právě od Sigmy, takže stáří strojního a technologického vybavení se pohybovalo za hranicí 40 let. Budova navíc nedisponovala vhodným zázemím ani sociálním zařízením. Olomoucký kraj tak požádal o podporu z IROP, která v první fázi řešila rekonstrukci a stavební úpravy školních dílen a ve druhé pořízení nových pomůcek a technologií pro zajištění praktické výuky a její celkovou modernizaci. Jednalo se o jednu z největších investic do školství v historii Olomouckého kraje, která významně podpořila polytechnické vzdělávání a budoucí uplatnitelnost studentů technických oborů na trhu práce.

Zastaralá budova dílen byla kompletně zrekonstruována a vystavěna byla i nová přístavba, rekonstrukcí prošly veškeré rozvody, izolace, okna a další. Postavila se nová prostornější šatna, kanceláře i sprchy. Část projektu byla určena pro nákup nového vybavení (pětiosé CNC centrum, frézky, soustruhy, vrtačky aj.), došlo ke zlepšení softwaru, připojení k internetu a vybavení objektu nábytkem. Je to jako když vstoupíte z minulého století do současného, říká k realizaci ředitel školy pan Michalík. Moderní dílny lákají žáky z 9. tříd a současně pomáhají absolventům školy okamžitě se uplatnit na trhu práce. Učí se v nich totiž pracovat s technikou a vybavením, která se v dnešní době používá i ve firmách. 

Modernizací budovy a vybavení se vyrovnal obrovský rozdíl mezi soudobým pracovním prostředím ve firmách a zázemím dílen v Sigmundově škole. Studenti si nyní mohou vyzkoušet technologie, do té doby na škole nedostupné, například práci s laserem, který je v současném strojírenství hojně uplatňován. „Škola navíc mohla přijmout i dva další mistry, kteří na nových strojích pracují,“ informuje pan ředitel. Podpora takového projektu z IROP má tedy význam i pro zvýšení zaměstnanosti v regionu. Sigmundovu střední školu strojírenskou navštěvuje přes 400 žáků a její ředitel doufá, že modernizace dílen přiláká další: Posun ve výuce je díky novému vybavení obrovský.