Modernizace vybavení nemocnice v Havlíčkově Brodě

08. září 2020

Nemocnice v Havlíčkově Brodě poskytuje se svými 534 lůžky péči o zdraví pacientů na 19 odděleních. Aby nemocnice dostála vysokým nárokům na zdravotnickou péči, její sestry a lékaři se neustále vzdělávají a seznamují s nejnovějšími trendy. Zabezpečit veškerou obnovu přístrojového zařízení však pro nemocnici není finančně možné. Některé přístrojové vybavení bylo zastaralé, poruchové a provozně náročné, jiné zcela chybělo.

V rámci projektu bylo vybavení nemocnice modernizováno. Nové přístroje v perinatologickém centru a při dalších oborech návazné péče nyní pomáhají se včasnou diagnostikou nemocí, snížením doby rekonvalescence a pomáhají snížit riziko recidivy. V oblasti péče o zdravý vývoj dítěte těsně po porodu byl zaveden systém Rooming-in, který umožňuje společný pobyt maminky s dítětem 24 hodin denně.

Zdravý
Kraj realizace: Kraj Vysočina
Příjemce dotace: Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Výše dotace: 81 165 750 Kč

995 podpořených pracovišť zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví

Kolik si myslíte, že stojí nový rentgen? Nebo lépe, kolik rentgenů může koupit jeden zdravotní ústav, když mu Evropská unie hodí pomocné lano? Je to skoro jako sázka v loterii, ale místo losu dostanete rentgen nebo magnetickou rezonanci. Díky evropským fondům se naše nemocnice proměňují v technologické zázraky. EU nám poskytla peníze, a my je změnili ve vyšší standard péče, kterou i vaše babička ocení jako „lepší než za mého mládí“ – a to bez ironie.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let