Přírodovědné centrum v Základní škole Nuselská

08. září 2020

Základní škola Havlíčkův Brod, Nuselská, stojící na okraji města v sídlištní zástavbě, byla otevřena ve školním roce 1990/1991. Některé učebny nově otevřené školy byly vybaveny staršími, již používanými pomůckami a po letech používání zastaralo i ostatní vybavení odborných učeben. Kvalitní výuka přírodovědných předmětů přitom vyžaduje specializované učebny, v nichž je možné realizovat experimenty, pozorování a další demonstrační aktivity. Naopak výuka bez moderního vybavení nutně ztrácí na efektivitě. Ve škole se dále ukázaly být potřebné stavební úpravy některých stávajících prostor.

Vybudovány a vybaveny proto byly učebna a kabinet digitálních technologií ve třetím podlaží, učebna fyziky, laboratoř chemie a fyziky a přípravna pro chemii a fyziku ve čtvrtém podlaží a nakonec univerzální učebna přírodních věd, multifunkční učebna, skleník, střešní zahrada a plocha pro pozorování s dalekohledem ve střešní nástavbě. Úpravy zahrnovaly též vybudování bezbariérovosti školy.

Perspektivní
Informace o projektu Kraj realizace: Kraj Vysočina Příjemce dotace: Město Havlíčkův Brod Výše dotace: 58 699 967 Kč
zpět na videogalerii