Technologické centrum pro PRŮMYSL 4.0 má mobilní učebnu

08. září 2020

Společnost VISC s.r.o. poskytuje kariérové poradenství a mladým lidem se tak snaží ukázat, že i ve Zlínském kraji lze najít perspektivní práci v renomovaných a atraktivních společnostech. Žákům základních a středních škol společnost pomáhá s volbou povolání tak, aby co nejvíce odpovídalo jejich zájmům, schopnostem a dovednostem. K tomu využívá širokou škálu propracovaných zajímavých metod. Pro žáky pořádá exkurze do firem, besedy se zajímavými lidmi apod. Společnost neměla k dispozici žádnou odbornou učebnu. Vzdělávání probíhalo vždy v partnerských firmách, kde společnost působila pouze jakožo zprostředkovatel vzdělávacích aktivit a praxí.

Myšlenka pomoci dospívajícím s volbou povolání byla podpořena v rámci projektu IROP. Byly vybudovány dvě odborné učebny a pořízena jedna mobilní. Třidy jsou vybaveny nejmodernější technologií, která žákům umoňuje získat potřebné znalosti. Studenti, kteří projdou programem mají lepší šance se později uplatnit na trhu práce. Navíc je více pravděpodobné, že si povolání vyberou správně.

Perspektivní
Kraj realizace: Zlínský kraj
Příjemce dotace: VISC s.r.o.
Výše dotace: 16 328 503 Kč

3420 podpořených MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

A co děti, mají si kde hrát? Ano, mají i díky Evropské unii, protože dala peníze na podporu celkem 3420 vzdělávacích zařízení. Možná ani netušíte, že zrovna vaše dítě má ve škole pomůcky, které mu umožní lepší vzdělání. Zaplaceny Evropou. A pokud bychom měli spočítat podpořené mimoškolní aktivity, dostaneme se na číslo, které radši ani nemůžeme zveřejnit. Je příliš vysoké a neuvěřitelné.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let