Ve škole se musí naučit 3D tisk, ale i zatlouct hřebík

07. prosince 2022

Moderní škola musí naučit děti nejenom dobře se popasovat s nejnovějšími technologiemi, ale i zvládat věci, které se dřív naučily doma. A nejlepší cestou je škola hrou, jak už razil slavný český rodák Jan Amos Komenský.

Podobnou cestou šli ve středočeské základní škole v obci Čistá na Rakovnicku. V rámci modernizace výuky zde vybudovali svět techniky, robotiky a přírodních věd, který zahrnuje řemeslnou dílnu s veškerým vybavením pro šestnáct žáků, multifunkční odbornou učebnu robotiky, digitálních technologií a 3D tisku s kapacitou osmnácti žáků a školní kuchyňku pro předmět pracovní činnosti, do které se vejde až patnáct dětí.

Projekt vybudování a modernizace výukových prostor podpořily téměř 5,4 miliony korun fondy Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Stavební úpravy umožnily bezbariérový přístup do budovy a osazení zeleně v areálu školy.

Moderní výuka přispívá k dobrému uplatnění na trhu práce

„Význam takové výuky je obrovský,“ potvrzuje ředitelka školy Marie Kruntová. „Proto klademe důraz na polytechnické vzdělávání a přizpůsobení se podmínkám průmyslové revoluce 4.0, která nese současný trend digitalizace a automatizace ve výrobě,“ vysvětluje.

Ředitelka je ráda, že nové prostory a vybavení umožnily zkvalitnění výuky. Připomíná ale, že bez profesionálního pedagogického sboru, který dokáže takové zázemí využít, by se nikam dál neposunuli. „Jsem moc ráda, že takové učitele zde máme,“ dodává.

V roce 2021 škola uspořádala slavnostní otevření nových prostorů pro veřejnost. Každý návštěvník měl možnost si všechno prohlédnout nebo i vyzkoušet. „Všichni byli nadšení,“ vzpomíná.

Škola hrou děti baví

Nejpodstatnější ale je, že modernizace slaví úspěch u těch, kterým byla určena. „Žáky baví práce na počítači, ale i ve školní dílně,“ říká ředitelka školy. Složení dětí je různé, proto i jejich preference jsou odlišné. Kromě nových technologií je ale škola vede i ke klasickým pracovním úkonům. „Setkáváme se s tím, že děti neumí zatlouct hřebík, zametat nebo rýt záhon,“ vysvětluje.

V učebně robotiky se žáci učí základy programování, blokové programování, používají robotické stavebnice a seznamují se s 3D tiskem.

Oblíbená je ale i školní kuchyňka, kterou v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce navštěvují dívky i chlapci a prý se na to vždycky velmi těší. „Připravené pokrmy si můžou sníst. Často se s výsledkem svého snažení pochlubí ostatním spolužákům nebo kantorům, i s malou ochutnávkou,“ říká Marie Kruntová. Součástí výuky přitom je i etiketa stolování.

Evropská podpora není jen pro velké

Středočeská škola je příkladem toho, že i menší obec může získat finančně významnou evropskou dotaci. Vybudování moderních učeben přispělo k posílení a podpoře rozvoje praktických činností žáků v oblasti odborně technického vzdělávání v regionu Rakovnicka. 

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele MAS Rakovnicko o.p.s.

Vybudování světa techniky, robotiky a přírodních věd pro ZŠ 01
Perspektivní
Kraj realizace: Středočeský kraj
Příjemce dotace: Obec Čistá
Výše dotace: 5 387 263 Kč

3420 podpořených MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

A co děti, mají si kde hrát? Ano, mají i díky Evropské unii, protože dala peníze na podporu celkem 3420 vzdělávacích zařízení. Možná ani netušíte, že zrovna vaše dítě má ve škole pomůcky, které mu umožní lepší vzdělání. Zaplaceny Evropou. A pokud bychom měli spočítat podpořené mimoškolní aktivity, dostaneme se na číslo, které radši ani nemůžeme zveřejnit. Je příliš vysoké a neuvěřitelné.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Moderní škola musí naučit děti nejenom dobře se popasovat s nejnovějšími technologiemi, ale i zvládat věci, které se dřív naučily doma. A nejlepší cestou je škola hrou, jak už razil slavný český rodák Jan Amos Komenský.

Podobnou cestou šli ve středočeské základní škole v obci Čistá na Rakovnicku. V rámci modernizace výuky zde vybudovali svět techniky, robotiky a přírodních věd, který zahrnuje řemeslnou dílnu s veškerým vybavením pro šestnáct žáků, multifunkční odbornou učebnu robotiky, digitálních technologií a 3D tisku s kapacitou osmnácti žáků a školní kuchyňku pro předmět pracovní činnosti, do které se vejde až patnáct dětí.

Projekt vybudování a modernizace výukových prostor podpořily téměř 5,4 miliony korun fondy Evropské unie prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Stavební úpravy umožnily bezbariérový přístup do budovy a osazení zeleně v areálu školy.

Moderní výuka přispívá k dobrému uplatnění na trhu práce

„Význam takové výuky je obrovský,“ potvrzuje ředitelka školy Marie Kruntová. „Proto klademe důraz na polytechnické vzdělávání a přizpůsobení se podmínkám průmyslové revoluce 4.0, která nese současný trend digitalizace a automatizace ve výrobě,“ vysvětluje.

Ředitelka je ráda, že nové prostory a vybavení umožnily zkvalitnění výuky. Připomíná ale, že bez profesionálního pedagogického sboru, který dokáže takové zázemí využít, by se nikam dál neposunuli. „Jsem moc ráda, že takové učitele zde máme,“ dodává.

V roce 2021 škola uspořádala slavnostní otevření nových prostorů pro veřejnost. Každý návštěvník měl možnost si všechno prohlédnout nebo i vyzkoušet. „Všichni byli nadšení,“ vzpomíná.

Škola hrou děti baví

Nejpodstatnější ale je, že modernizace slaví úspěch u těch, kterým byla určena. „Žáky baví práce na počítači, ale i ve školní dílně,“ říká ředitelka školy. Složení dětí je různé, proto i jejich preference jsou odlišné. Kromě nových technologií je ale škola vede i ke klasickým pracovním úkonům. „Setkáváme se s tím, že děti neumí zatlouct hřebík, zametat nebo rýt záhon,“ vysvětluje.

V učebně robotiky se žáci učí základy programování, blokové programování, používají robotické stavebnice a seznamují se s 3D tiskem.

Oblíbená je ale i školní kuchyňka, kterou v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce navštěvují dívky i chlapci a prý se na to vždycky velmi těší. „Připravené pokrmy si můžou sníst. Často se s výsledkem svého snažení pochlubí ostatním spolužákům nebo kantorům, i s malou ochutnávkou,“ říká Marie Kruntová. Součástí výuky přitom je i etiketa stolování.

Evropská podpora není jen pro velké

Středočeská škola je příkladem toho, že i menší obec může získat finančně významnou evropskou dotaci. Vybudování moderních učeben přispělo k posílení a podpoře rozvoje praktických činností žáků v oblasti odborně technického vzdělávání v regionu Rakovnicka. 

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele MAS Rakovnicko o.p.s.