Ve Veselí nad Lužnicí se žáci učí s roboty

08. února 2023

Zní to jako příběh science-fiction, ale je to realita. Žáci jihočeské základní školy běžně pracují nejenom s notebooky a 3D tiskárnami, ale i s dronem, programovatelnými lego stavebnicemi WeDo a Mindstorms nebo miniaturním ozobotem.

Žáci základní školy na Blatském sídlišti ve Veselí nad Lužnicí se v rámci výuky informatiky učí i ovládání robotických sestav, krokování a piktogramy, které představují základy pro programování, programují a sestavují roboty a zvládají i další digitální technologie.

Technologie využívá celá škola

Není divu, že to děti baví. Taková škola hrou má i praktický dopad. „Posun ve výuce je výrazný, na počátku žák neumí stroj ani zapnout, na konci školního roku robotickou sestavu ovládá a chápe princip, má základy pro další programování,“ říká ředitel školy Lubomír Pospíchal.

Jde o výsledek projektu města Veselí nad Lužnicí, které s využitím 1,9 milionu korun z fondů Evropské unie, které byly poskytnuty prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na základní škole zřídilo novou učebnu robotiky právě s cílem zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení budoucího uplatnění žáků na trhu práce. „Učebna zvýšila zájem žáků o obory technického zaměření,“ potvrzuje šéf školy.

Moderní technologie přitom školáci nevyužívají jenom v hodinách informatiky, ale i v prvouce, přírodopisu nebo češtině či angličtině. „Díky nové učebně je výuka i v jiných předmětech pestřejší,“ pochvaluje si ředitel.

Kapacita učebny je 29 žáků, kromě výuky tady probíhají i dva kroužky robotiky. Zájem o ně je obrovský, přesahuje kapacitu, kterou je možné naplnit.

„Měli jsme i žáky, kteří chtěli být v učebně robotiky i nad rámec výuky a kroužku a chtěli s robotickými sestavami pracovat i doma. Vzhledem k hodnotě majetku to ale bohužel není možné,“ říká ředitel Lubomír Pospíchal.

Škola plánuje dál investovat do vybavení učebny, nedávno pořídila další robotické sestavy VEX 123, které využijí především žáci prvního stupně, v budoucnu by rádi nakoupili další 3D tiskárny, aby si práci s nimi mohl vyzkoušet každý žák samostatně.

Robotickou učebnu oceňuje široká veřejnost 

Ředitel školy je na novou učebnu právem hrdý, i když celý projekt vůbec nebyl jednoduchý. Do určité míry tady byli průkopníky. „Naše škola byla první v širokém okolí a troufám si říct i v Jihočeském kraji. Nic se nerodí snadno, na počátku musela být vize, nápad,“ hodnotí. Ale ani po uskutečnění projektu není hotovo, vedení se nyní musí postarat o jeho udržitelnost. „Naši školu navštěvují žáci jiné základní školy a my pro ně připravujeme aktivity,“ dodává Lubomír Pospíchal.

Učebna sklízí kladná hodnocení. Ocenili ji starostové obcí v rámci místních akčních skupin (MAS) i zastupitelé města Veselí nad Lužnicí, zaujala i širokou veřejnost, kdy se s ní mohli seznámit lidé v rámci dne otevřených dveří.

Město Veselí nad Lužnicí patří mezi úspěšné příjemce financí z Evropské unie, má za sebou dalších dvanáct projektů. Kromě vybavení do základních škol například zrekonstruovalo chodníky, vybudovalo nový přestupní terminál veřejné dopravy, stavebně upravilo dva objekty pro sociální byty a buduje novou cyklostezku.

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.

Učebna robotiky pro 1. ZŠ ve Veselí nad Lužnicí
Perspektivní
Kraj realizace: Jihočeský kraj
Příjemce dotace: Město Veselí nad Lužnicí
Výše dotace: 1 899 999 Kč

3420 podpořených MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

A co děti, mají si kde hrát? Ano, mají i díky Evropské unii, protože dala peníze na podporu celkem 3420 vzdělávacích zařízení. Možná ani netušíte, že zrovna vaše dítě má ve škole pomůcky, které mu umožní lepší vzdělání. Zaplaceny Evropou. A pokud bychom měli spočítat podpořené mimoškolní aktivity, dostaneme se na číslo, které radši ani nemůžeme zveřejnit. Je příliš vysoké a neuvěřitelné.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Zní to jako příběh science-fiction, ale je to realita. Žáci jihočeské základní školy běžně pracují nejenom s notebooky a 3D tiskárnami, ale i s dronem, programovatelnými lego stavebnicemi WeDo a Mindstorms nebo miniaturním ozobotem.

Žáci základní školy na Blatském sídlišti ve Veselí nad Lužnicí se v rámci výuky informatiky učí i ovládání robotických sestav, krokování a piktogramy, které představují základy pro programování, programují a sestavují roboty a zvládají i další digitální technologie.

Technologie využívá celá škola

Není divu, že to děti baví. Taková škola hrou má i praktický dopad. „Posun ve výuce je výrazný, na počátku žák neumí stroj ani zapnout, na konci školního roku robotickou sestavu ovládá a chápe princip, má základy pro další programování,“ říká ředitel školy Lubomír Pospíchal.

Jde o výsledek projektu města Veselí nad Lužnicí, které s využitím 1,9 milionu korun z fondů Evropské unie, které byly poskytnuty prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na základní škole zřídilo novou učebnu robotiky právě s cílem zvýšení kvality vzdělávání a zlepšení budoucího uplatnění žáků na trhu práce. „Učebna zvýšila zájem žáků o obory technického zaměření,“ potvrzuje šéf školy.

Moderní technologie přitom školáci nevyužívají jenom v hodinách informatiky, ale i v prvouce, přírodopisu nebo češtině či angličtině. „Díky nové učebně je výuka i v jiných předmětech pestřejší,“ pochvaluje si ředitel.

Kapacita učebny je 29 žáků, kromě výuky tady probíhají i dva kroužky robotiky. Zájem o ně je obrovský, přesahuje kapacitu, kterou je možné naplnit.

„Měli jsme i žáky, kteří chtěli být v učebně robotiky i nad rámec výuky a kroužku a chtěli s robotickými sestavami pracovat i doma. Vzhledem k hodnotě majetku to ale bohužel není možné,“ říká ředitel Lubomír Pospíchal.

Škola plánuje dál investovat do vybavení učebny, nedávno pořídila další robotické sestavy VEX 123, které využijí především žáci prvního stupně, v budoucnu by rádi nakoupili další 3D tiskárny, aby si práci s nimi mohl vyzkoušet každý žák samostatně.

Robotickou učebnu oceňuje široká veřejnost 

Ředitel školy je na novou učebnu právem hrdý, i když celý projekt vůbec nebyl jednoduchý. Do určité míry tady byli průkopníky. „Naše škola byla první v širokém okolí a troufám si říct i v Jihočeském kraji. Nic se nerodí snadno, na počátku musela být vize, nápad,“ hodnotí. Ale ani po uskutečnění projektu není hotovo, vedení se nyní musí postarat o jeho udržitelnost. „Naši školu navštěvují žáci jiné základní školy a my pro ně připravujeme aktivity,“ dodává Lubomír Pospíchal.

Učebna sklízí kladná hodnocení. Ocenili ji starostové obcí v rámci místních akčních skupin (MAS) i zastupitelé města Veselí nad Lužnicí, zaujala i širokou veřejnost, kdy se s ní mohli seznámit lidé v rámci dne otevřených dveří.

Město Veselí nad Lužnicí patří mezi úspěšné příjemce financí z Evropské unie, má za sebou dalších dvanáct projektů. Kromě vybavení do základních škol například zrekonstruovalo chodníky, vybudovalo nový přestupní terminál veřejné dopravy, stavebně upravilo dva objekty pro sociální byty a buduje novou cyklostezku.

Spolufinancováno z IROP prostřednictvím nositele Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.