Vybavení multifunkční učebny umožnilo zavést digitální „školu hrou“

15. února 2023

Základní škola Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem vybudovala moderní multifunkční odbornou učebnu, která odpovídá nejnovějším požadavkům doby a trhu práce. S výukou tady žákům pomáhají počítače a speciální softwarové vybavení. Nová učebna je ale výzvou i pro učitele. 

Vybudování učebny umožnila částka 925 tisíc korun z fondů Evropské unie poskytnutá prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Modernizace spočívala v pořízení softwarového vybavení pro stávající počítačovou třídu.

„Je potřeba podporovat digitální gramotnost jak u žáků, tak u pedagogů. Je to výzva do budoucna,“ říká ředitelka základní školy Karla Svolinského Kateřina Bumbalíková. 

Děti se orientují v digitálním prostředí lépe než učitelé

Škola má nově k dispozici speciální výukový software například pro výuku angličtiny, fyziky, chemie, přírodovědy, informatiky nebo technických prací. Ten vede žáky k lepšímu porozumění souvislostí, a především pak přináší možnost vyzkoušet si danou problematiku v praxi formou „škola hrou“. Hlavní výhodou je přitom zlepšení představivosti a lepší zapamatování probírané látky.

„Děti určitě i díky videohrám umí ovládat počítače a orientovat se v digitálním světě. A to dokonce lépe než my učitelé,“ míní Lenka Golová vyučující informatiku. V rámci opakování většina učitelů využívá webové stránky, aplikace nebo programy, které jsou volně dostupné na internetu, a také výukové programy, které jsou v počítači v moderní učebně. 

Pedagogové využívají učebnu například v rámci kroužku Hrátky s ICT. Učitelům sloužila i při školení ABAKU, což je výchovně-vzdělávací metoda, která zábavnou formou mění způsob, jakým děti vnímají a zvládají základní matematické dovednosti. 

Učebna ale našla svoje využití i během hybridní distanční výuky, kdy učitel a část třídy byli ve škole, ale část dětí byla na vyučování připojena online z domova. V dovybavené PC učebně probíhá také zájmové vzdělávání a další mimoškolní organizační činnosti.

V Kunčicích mají s evropskou podporou hodně zkušeností

Nejedná se přitom o jediný projekt, který na základní škole Karla Svolinského uskutečnili s využitím evropských peněz ke zlepšování vzdělávání u dětí či k podporování kroužků, kterým se věnují.

Podpora IROP už umožnila stavební úpravy a vybavení odborných učeben ‒ například pro výuku jazyků, chemie či fyziky. Jiný projekt byl zaměřen na vybavení odborných učeben pro zájmové a neformální vzdělávání v rámci kroužků Tvořílek ‒ modelář, Tvořílek ‒ technik a řemeslník a Mladý přírodovědec a digikroužků Animák a Robotík. 

Všechny tři projekty byly realizovány ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Frýdlantsko-Beskydy.

Modernizace multifunkční odborné učebny v ZŠ a MŠ Karla Svolinského
Perspektivní
Kraj realizace: Moravskoslezský kraj
Příjemce dotace: Obec Kunčice pod Ondřejníkem
Výše dotace: 924 500 Kč

3420 podpořených MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

A co děti, mají si kde hrát? Ano, mají i díky Evropské unii, protože dala peníze na podporu celkem 3420 vzdělávacích zařízení. Možná ani netušíte, že zrovna vaše dítě má ve škole pomůcky, které mu umožní lepší vzdělání. Zaplaceny Evropou. A pokud bychom měli spočítat podpořené mimoškolní aktivity, dostaneme se na číslo, které radši ani nemůžeme zveřejnit. Je příliš vysoké a neuvěřitelné.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Základní škola Karla Svolinského v Kunčicích pod Ondřejníkem vybudovala moderní multifunkční odbornou učebnu, která odpovídá nejnovějším požadavkům doby a trhu práce. S výukou tady žákům pomáhají počítače a speciální softwarové vybavení. Nová učebna je ale výzvou i pro učitele. 

Vybudování učebny umožnila částka 925 tisíc korun z fondů Evropské unie poskytnutá prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Modernizace spočívala v pořízení softwarového vybavení pro stávající počítačovou třídu.

„Je potřeba podporovat digitální gramotnost jak u žáků, tak u pedagogů. Je to výzva do budoucna,“ říká ředitelka základní školy Karla Svolinského Kateřina Bumbalíková. 

Děti se orientují v digitálním prostředí lépe než učitelé

Škola má nově k dispozici speciální výukový software například pro výuku angličtiny, fyziky, chemie, přírodovědy, informatiky nebo technických prací. Ten vede žáky k lepšímu porozumění souvislostí, a především pak přináší možnost vyzkoušet si danou problematiku v praxi formou „škola hrou“. Hlavní výhodou je přitom zlepšení představivosti a lepší zapamatování probírané látky.

„Děti určitě i díky videohrám umí ovládat počítače a orientovat se v digitálním světě. A to dokonce lépe než my učitelé,“ míní Lenka Golová vyučující informatiku. V rámci opakování většina učitelů využívá webové stránky, aplikace nebo programy, které jsou volně dostupné na internetu, a také výukové programy, které jsou v počítači v moderní učebně. 

Pedagogové využívají učebnu například v rámci kroužku Hrátky s ICT. Učitelům sloužila i při školení ABAKU, což je výchovně-vzdělávací metoda, která zábavnou formou mění způsob, jakým děti vnímají a zvládají základní matematické dovednosti. 

Učebna ale našla svoje využití i během hybridní distanční výuky, kdy učitel a část třídy byli ve škole, ale část dětí byla na vyučování připojena online z domova. V dovybavené PC učebně probíhá také zájmové vzdělávání a další mimoškolní organizační činnosti.

V Kunčicích mají s evropskou podporou hodně zkušeností

Nejedná se přitom o jediný projekt, který na základní škole Karla Svolinského uskutečnili s využitím evropských peněz ke zlepšování vzdělávání u dětí či k podporování kroužků, kterým se věnují.

Podpora IROP už umožnila stavební úpravy a vybavení odborných učeben ‒ například pro výuku jazyků, chemie či fyziky. Jiný projekt byl zaměřen na vybavení odborných učeben pro zájmové a neformální vzdělávání v rámci kroužků Tvořílek ‒ modelář, Tvořílek ‒ technik a řemeslník a Mladý přírodovědec a digikroužků Animák a Robotík. 

Všechny tři projekty byly realizovány ve spolupráci s Místní akční skupinou (MAS) Frýdlantsko-Beskydy.