Školka v severském stylu

01. srpna 2020

Školský obvod obce Ploskovice na Litoměřicku v sobě sdružuje několik přilehlých obcí. Mezi nimi se nachází například obce Třebušín a Žitenice, ve kterých lze v posledních letech pozorovat nárůst počtu obyvatel. Je to důkazem nového trendu – zvyšující se atraktivity bydlení na venkově. Malebná krajina Českého středohoří, kde se obce nacházejí, láká mladé rodiny s dětmi. Územní plány jednotlivých obcí počítají s dalším zájmem o výstavbu nových rodinných domů, což má vliv na počty žáků v tamních školách.

Mateřská školka v Ploskovicích byla nucena každý rok odmítat několik dětí. Navýšit její kapacitu nebylo možné, protože školka sídlila v nevyhovujících prostorách základní školy v části Státního zámku Ploskovice. Byť se předškoláci mohli těšit z procházek v přilehlé zámecké zahradě, chyběly jim tady například herní prvky nezbytné pro rozvoj dítěte v předškolním období. Vedení obce se proto rozhodlo zažádat o dotaci z IROP, která měla umožnit přestěhování mateřské školky do vlastních prostor určených a vybudovaných přímo pro předškolní vzdělávání. I díky podpoře z IROP nyní stojí v Ploskovicích moderní vkusná funkční budova mateřské školy, která připomíná současnou severskou architekturu.

„Ohlasy na školku jsou pozitivní, rodičům se nová budova líbí,“ říká starosta obce Ploskovice Libor Konvalinka. Novostavba ploskovické školky působí na pohled minimalisticky, dřevěné obložení a prosvětlení jižní strany evokuje stavby severského typu. Zázemí plně slouží svému účelu. Z nového vybavení se těší děti i učitelky. K budově navíc přiléhá zastřešená veranda a prostorná zahrada. Výuka tedy může za teplého počasí probíhat i venku a třídy ze zámku se mohou vydat na vycházku na vlastní nově vybavené hřiště, na němž školka realizuje řadu pohybových aktivit. 

Den otevřených dveří nové budovy mateřské školy Ploskovice proběhl 4. května 2019 – v den, kdy ploskovická základní škola oslavila 100 let od svého založení. Nová školka má kapacitu 48 dětí, ve školním roce 2019/2020 ji navštěvovalo 31 dětí, v následujících letech se tak nebude muset potýkat s nuceným odmítáním zájemců.

Perspektivní
Kraj realizace: Ústecký kraj
Příjemce dotace: Obec Ploskovice
Výše dotace: 21 317 942 Kč

3420 podpořených MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ

A co děti, mají si kde hrát? Ano, mají i díky Evropské unii, protože dala peníze na podporu celkem 3420 vzdělávacích zařízení. Možná ani netušíte, že zrovna vaše dítě má ve škole pomůcky, které mu umožní lepší vzdělání. Zaplaceny Evropou. A pokud bychom měli spočítat podpořené mimoškolní aktivity, dostaneme se na číslo, které radši ani nemůžeme zveřejnit. Je příliš vysoké a neuvěřitelné.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Školský obvod obce Ploskovice na Litoměřicku v sobě sdružuje několik přilehlých obcí. Mezi nimi se nachází například obce Třebušín a Žitenice, ve kterých lze v posledních letech pozorovat nárůst počtu obyvatel. Je to důkazem nového trendu – zvyšující se atraktivity bydlení na venkově. Malebná krajina Českého středohoří, kde se obce nacházejí, láká mladé rodiny s dětmi. Územní plány jednotlivých obcí počítají s dalším zájmem o výstavbu nových rodinných domů, což má vliv na počty žáků v tamních školách.

Mateřská školka v Ploskovicích byla nucena každý rok odmítat několik dětí. Navýšit její kapacitu nebylo možné, protože školka sídlila v nevyhovujících prostorách základní školy v části Státního zámku Ploskovice. Byť se předškoláci mohli těšit z procházek v přilehlé zámecké zahradě, chyběly jim tady například herní prvky nezbytné pro rozvoj dítěte v předškolním období. Vedení obce se proto rozhodlo zažádat o dotaci z IROP, která měla umožnit přestěhování mateřské školky do vlastních prostor určených a vybudovaných přímo pro předškolní vzdělávání. I díky podpoře z IROP nyní stojí v Ploskovicích moderní vkusná funkční budova mateřské školy, která připomíná současnou severskou architekturu.

„Ohlasy na školku jsou pozitivní, rodičům se nová budova líbí,“ říká starosta obce Ploskovice Libor Konvalinka. Novostavba ploskovické školky působí na pohled minimalisticky, dřevěné obložení a prosvětlení jižní strany evokuje stavby severského typu. Zázemí plně slouží svému účelu. Z nového vybavení se těší děti i učitelky. K budově navíc přiléhá zastřešená veranda a prostorná zahrada. Výuka tedy může za teplého počasí probíhat i venku a třídy ze zámku se mohou vydat na vycházku na vlastní nově vybavené hřiště, na němž školka realizuje řadu pohybových aktivit. 

Den otevřených dveří nové budovy mateřské školy Ploskovice proběhl 4. května 2019 – v den, kdy ploskovická základní škola oslavila 100 let od svého založení. Nová školka má kapacitu 48 dětí, ve školním roce 2019/2020 ji navštěvovalo 31 dětí, v následujících letech se tak nebude muset potýkat s nuceným odmítáním zájemců.