Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem má nové zdravotnické vybavení

01. srpna 2020

Kardiovaskulární onemocnění jsou uváděna jako nejčastější příčina úmrtí v České republice jejich výskyt je vysoký a bohužel narůstá i počet nádorových onemocnění. 

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem je největší nemocnicí v Ústeckém kraji, funguje jako spádová nemocnice pro celý Ústecký kraj a v některých oborech dokonce i pro Karlovarský a Liberecký kraj. Jako jediná nemocnice v kraji má své kardiocentrum, onkologické centrum či komplexní cerebrovaskulární centrum pro pacienty s mozkovou příhodou.

Díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu se podařilo zřizovateli Masarykovy nemocnice, Krajské zdravotní, a. s., získat prostředky na nákup nových přístrojů a zdravotnické techniky za bezmála 100 milionů korun a vybavit tak téměř 20 oddělení nemocnice.

Pacienti z Ústeckého kraje jsou hospitalizováni právě na specializovaných odděleních v Masarykově nemocnici: Péče zde je specializovanější, nemocnice má širší základnu přístrojů a vyšetřovacích metod, vysvětluje vedoucí střediska dotačních programů Krajské zdravotní, a. s., Ing. Iva Urbanová. 

Ještě před realizací byla ovšem péče na jednotlivých odděleních nemocnice obtížně dostupná. Řada přístrojů byla zastaralá: Přístroje buď chyběly úplně, nebo byly nejen fyzicky, ale i morálně zastaralé, komentuje situaci paní Urbanová. Pacienti tak byli odesíláni na vyšetření do Centra vysoce specializované péče (CVSP), které bylo technicky zajištěné, jenže tím docházelo k jeho přetížení. Dlouhé čekací doby a nedostatek času na vyšetření to byly faktory, které zatěžovaly provoz nemocnice.

Za podpory z IROP se pořídilo do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem na 73 kusů zdravotnického vybavení, nových moderních přístrojů a příslušenství i technologií. 

Pacienti jsou nyní spokojenější, zkrátily se čekací doby, vyšetření probíhá ve větším klidu. Účel to splnilo určitě, říká k projektu paní Urbanová, šlo o zkvalitnění a také zintenzivnění návazné péče, a to se povedlo. I díky dobrému zázemí se Masarykova nemocnice nyní může soustředit také na vzdělávání a výzkum, v roce 2018 například uspořádala konferenci na téma ošetřovatelské péče v geriatrii. 

S obecně vyšším věkem v populaci jdou bohužel ruku v ruce i onemocnění srdce či nádorová onemocnění. Včasná a přesná diagnóza i léčba odborníky, která se bez dobrého vybavení a funkčních přístrojů neobejde, tak rozhoduje o životech.

Zdravý
Informace o projektu Kraj realizace: Ústecký kraj Příjemce dotace: Krajská zdravotní, a.s. Výše dotace: 81 915 062 Kč
zpět na výpis článků