Zkvalitnění péče o pacienty v Nemocnici Vyškov

01. srpna 2020

Zdraví pacienta závisí nejen na prevenci a správné diagnostice, ale také na zdravotnické péči poskytované po vyšetření či zákrocích, ať už jde o rehabilitaci, či pobyt na nemocničním lůžku. Čekárny ordinací i lůžková oddělení oborů, jako jsou interna, pediatrie, chirurgie a gynekologie, jsou často velmi přeplněné. To se významně projevuje na opotřebení lékařského vybavení i zdravotnických pomůcek a potažmo i na samotné péči o pacienta. 

Nemocnice Vyškov je spádovou nemocnicí v okrese, ve kterém žije více než 90 000 obyvatel, a čítá 341 akutních lůžek a 90 lůžek následné péče.  Dlouhodobý intenzivní provoz napříč jejími odděleními zapříčinil opotřebení nemocničního zařízení a příslušenství, které je nezbytné pro včasnou diagnostiku a každodenní péči. Díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu bylo staré přístrojové vybavení nahrazeno 335 kusy nového. Pořízeny byly například ultrazvuky, plicní ventilátory, monitory životních funkcí, nová lůžka a řada dalších přístrojů včetně příslušenství pro diagnostické i terapeutické účely. 

S novými přístroji pracují lékaři a zdravotnický personál chirurgických oborů, na gynekologii, urologii, anesteziologii, traumatologii, dětských i dalších nemocničních odděleních. 

„Kdyby tento projekt neproběhl, nemocnice by nebyla schopna z vlastních zdrojů financovat nakoupené přístroje a techniku pro péči o pacienty, říká Radek Klimeš, ekonomický náměstek nemocnice Vyškov. Moderní přístroje pro včasnou diagnostiku a péči o pacienty zlepšují poskytovanou péči, zrychlují ji a zpřístupňují. V Nemocnici Vyškov nyní pacienti nemusejí trávit dlouhé hodiny v čekárnách ani mnoho dní na lůžku – nemocnice totiž od realizace projektu vykazuje kratší délku pobytu pacientů. Prováděné operační zákroky jsou s novými přístroji a vybavením bezpečnější a s možností využívat nové metody ve zdravotnictví je i diagnostika rychlejší a přesnější. Pacientům z Vyškova a jeho okolí se tak nyní dostává špičkové péče.

Zdravý
Kraj realizace: Jihomoravský kraj
Příjemce dotace: Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace
Výše dotace: 86 394 996 Kč

995 podpořených pracovišť zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví

Kolik si myslíte, že stojí nový rentgen? Nebo lépe, kolik rentgenů může koupit jeden zdravotní ústav, když mu Evropská unie hodí pomocné lano? Je to skoro jako sázka v loterii, ale místo losu dostanete rentgen nebo magnetickou rezonanci. Díky evropským fondům se naše nemocnice proměňují v technologické zázraky. EU nám poskytla peníze, a my je změnili ve vyšší standard péče, kterou i vaše babička ocení jako „lepší než za mého mládí“ – a to bez ironie.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Zdraví pacienta závisí nejen na prevenci a správné diagnostice, ale také na zdravotnické péči poskytované po vyšetření či zákrocích, ať už jde o rehabilitaci, či pobyt na nemocničním lůžku. Čekárny ordinací i lůžková oddělení oborů, jako jsou interna, pediatrie, chirurgie a gynekologie, jsou často velmi přeplněné. To se významně projevuje na opotřebení lékařského vybavení i zdravotnických pomůcek a potažmo i na samotné péči o pacienta. 

Nemocnice Vyškov je spádovou nemocnicí v okrese, ve kterém žije více než 90 000 obyvatel, a čítá 341 akutních lůžek a 90 lůžek následné péče.  Dlouhodobý intenzivní provoz napříč jejími odděleními zapříčinil opotřebení nemocničního zařízení a příslušenství, které je nezbytné pro včasnou diagnostiku a každodenní péči. Díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu bylo staré přístrojové vybavení nahrazeno 335 kusy nového. Pořízeny byly například ultrazvuky, plicní ventilátory, monitory životních funkcí, nová lůžka a řada dalších přístrojů včetně příslušenství pro diagnostické i terapeutické účely. 

S novými přístroji pracují lékaři a zdravotnický personál chirurgických oborů, na gynekologii, urologii, anesteziologii, traumatologii, dětských i dalších nemocničních odděleních. 

„Kdyby tento projekt neproběhl, nemocnice by nebyla schopna z vlastních zdrojů financovat nakoupené přístroje a techniku pro péči o pacienty, říká Radek Klimeš, ekonomický náměstek nemocnice Vyškov. Moderní přístroje pro včasnou diagnostiku a péči o pacienty zlepšují poskytovanou péči, zrychlují ji a zpřístupňují. V Nemocnici Vyškov nyní pacienti nemusejí trávit dlouhé hodiny v čekárnách ani mnoho dní na lůžku – nemocnice totiž od realizace projektu vykazuje kratší délku pobytu pacientů. Prováděné operační zákroky jsou s novými přístroji a vybavením bezpečnější a s možností využívat nové metody ve zdravotnictví je i diagnostika rychlejší a přesnější. Pacientům z Vyškova a jeho okolí se tak nyní dostává špičkové péče.