Zvýšení kvality návazné péče v Uherskohradišťské nemocnici

01. srpna 2020

Uherskohradišťská nemocnice a. s. slouží obyvatelům Zlínského kraje už přes 180 let a aby mohla i nadále plnit svou úlohu, rozhodlo se vedení investovat do nových zdravotnických přístrojů. Na ty získala nemocnice dotaci z IROP.

Cena za přístroje, které se nemocnice chystala zakoupit, se pohybovala od stovek tisíc až k jednotkám milionů českých korun. Celková suma tohoto „nákupního seznamu“ přesahovala 90 milionů korun a jelikož vedení nechtělo přístroje nakupovat v delším časovém období, využilo výzvy IROP, která nabízela dotace zařízením poskytujícím návaznou péči. 

A protože nemocnice návaznou péči, která označuje obory předcházející nebo následující po vysoce specializované péči, jako je prevence, diagnostika, rehabilitace a lůžková péče, nabízí, dotaci ve výši 79 milionů korun získala. 

Modernizace se tak dotkla hned několika oddělení nemocnice, pod kterou spadá až 150 tisíc obyvatel . S moderní technikou se pacienti setkají například na ARO, chirurgii nebo urologii. Díky dotaci došlo i k vybudování nového pracoviště určeného pro robotizovanou rehabilitaci.

„Projekt návazné péče nám umožnil zlepšit přístrojové vybavení nemocnice do té míry, že bychom snesli celoevropské srovnání,“ uvádí obchodně správní náměstek Uherskohradišťské nemocnice Jan Hrdý.

Zmíněná dotace z IROP nebyla první, o kterou Uherskohradišťská nemocnice požádala a která jí byla přidělena. V jedné z předchozích výzev získalo zdravotnické zařízení finanční prostředky na zabezpečení kybernetické bezpečnosti a také na vytvoření elektronické platformy, která usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými poskytovateli zdravotnických služeb i mezi lékaři a pacienty. Celková výše příspěvků z Evropské unie do nemocnice proto činí více než 170 milionů korun.

Jan Hrdý mluví ze zkušenosti, když každému doporučuje, aby se o podporu z IROP také přihlásil. „Pokud není pro váš projekt časové hledisko zásadně eliminující, tak je realizace projektů s podporou z IROP určitě velkou příležitostí, kterou bych každému doporučil využít. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že projekt je potřeba dobře předem promyslet a naplánovat, protože u dotačního projektu jsou změny v průběhu jednotlivých fází obtížnější.“ Jak ale dodává, ani následné změny nejsou pro udělení dotací zásadní překážkou. „Musím vyzdvihnout spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj, které se nám snažilo při řešení všech problémů, které byly s realizaci takto velkého projektu spojeny, vždy ochotné pomoci, a to v co nejkratším termínu,“ uzavírá Hrdý.

Zdravý
Kraj realizace: Zlínský kraj
Příjemce dotace: Uherskohradišťská nemocnice a.s.
Výše dotace: 79 419 304 Kč

995 podpořených pracovišť zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví

Kolik si myslíte, že stojí nový rentgen? Nebo lépe, kolik rentgenů může koupit jeden zdravotní ústav, když mu Evropská unie hodí pomocné lano? Je to skoro jako sázka v loterii, ale místo losu dostanete rentgen nebo magnetickou rezonanci. Díky evropským fondům se naše nemocnice proměňují v technologické zázraky. EU nám poskytla peníze, a my je změnili ve vyšší standard péče, kterou i vaše babička ocení jako „lepší než za mého mládí“ – a to bez ironie.

Společne zlepšujeme život v regionech již 20 let

Uherskohradišťská nemocnice a. s. slouží obyvatelům Zlínského kraje už přes 180 let a aby mohla i nadále plnit svou úlohu, rozhodlo se vedení investovat do nových zdravotnických přístrojů. Na ty získala nemocnice dotaci z IROP.

Cena za přístroje, které se nemocnice chystala zakoupit, se pohybovala od stovek tisíc až k jednotkám milionů českých korun. Celková suma tohoto „nákupního seznamu“ přesahovala 90 milionů korun a jelikož vedení nechtělo přístroje nakupovat v delším časovém období, využilo výzvy IROP, která nabízela dotace zařízením poskytujícím návaznou péči. 

A protože nemocnice návaznou péči, která označuje obory předcházející nebo následující po vysoce specializované péči, jako je prevence, diagnostika, rehabilitace a lůžková péče, nabízí, dotaci ve výši 79 milionů korun získala. 

Modernizace se tak dotkla hned několika oddělení nemocnice, pod kterou spadá až 150 tisíc obyvatel . S moderní technikou se pacienti setkají například na ARO, chirurgii nebo urologii. Díky dotaci došlo i k vybudování nového pracoviště určeného pro robotizovanou rehabilitaci.

„Projekt návazné péče nám umožnil zlepšit přístrojové vybavení nemocnice do té míry, že bychom snesli celoevropské srovnání,“ uvádí obchodně správní náměstek Uherskohradišťské nemocnice Jan Hrdý.

Zmíněná dotace z IROP nebyla první, o kterou Uherskohradišťská nemocnice požádala a která jí byla přidělena. V jedné z předchozích výzev získalo zdravotnické zařízení finanční prostředky na zabezpečení kybernetické bezpečnosti a také na vytvoření elektronické platformy, která usnadňuje komunikaci mezi jednotlivými poskytovateli zdravotnických služeb i mezi lékaři a pacienty. Celková výše příspěvků z Evropské unie do nemocnice proto činí více než 170 milionů korun.

Jan Hrdý mluví ze zkušenosti, když každému doporučuje, aby se o podporu z IROP také přihlásil. „Pokud není pro váš projekt časové hledisko zásadně eliminující, tak je realizace projektů s podporou z IROP určitě velkou příležitostí, kterou bych každému doporučil využít. Samozřejmě je nutné počítat s tím, že projekt je potřeba dobře předem promyslet a naplánovat, protože u dotačního projektu jsou změny v průběhu jednotlivých fází obtížnější.“ Jak ale dodává, ani následné změny nejsou pro udělení dotací zásadní překážkou. „Musím vyzdvihnout spolupráci s Centrem pro regionální rozvoj, které se nám snažilo při řešení všech problémů, které byly s realizaci takto velkého projektu spojeny, vždy ochotné pomoci, a to v co nejkratším termínu,“ uzavírá Hrdý.