Modernizace školních dílen jako centrum odborné přípravy – strojní část (Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín)

Popis projektu

Sigmundova střední škola strojírenská v Lutíně patří k nejvýznamnějším středním školám vzdělávající žáky v oboru strojírenství. V něm dochází k neustálému vývoji technologických postupů a k celkové modernizaci. Průběžná obnova vybavení je velmi nákladná. Zastaralé vybavení školních dílen však vytváří propast mezi vzděláním žáků a pozdější skutečnou praxí. V Sigmundově střední škole byly zastaralé a většinou poruchové dvě třetiny vybavení.
V rámci projektu bylo nakoupeno nové strojní vybavení jako například hrotová bruska, radiální a sloupové vrtačky, univerzální frézky, rukodělné frézky nebo univerzální hrotové soustruhy. Žáci mají nyní možnost učit se řemeslu na nejnovějších přístrojích, což prohlubuje jejich odbornou znalost.

Perspektivní
Informace o projektu Kraj realizace: Olomoucký kraj Příjemce dotace: Olomoucký kraj Výše dotace: 26 548 295 Kč
Perspektivní
Informace o projektu Kraj realizace: Olomoucký kraj Příjemce dotace: Olomoucký kraj Výše dotace: 26 548 295 Kč
zpět na mapu projektů